Проект „Светът е оцелял, защото се е смял”

Финансиран по „ Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското изкуство” на НФК.

Year
2023
Financing
НФК
Associated post
N/A

Проектът имаше за цел след трудните години за съставите, занимаващи се с любителско изкуство, в които ограничителните мерки на практика ги лишиха от изява, да ги окуражим и да им окажем подкрепа.

Избрахме да разкрием хумора в песните, танците и обичаите на предците ни, заради нагласата на местната общност, а и на гостите на града, именно Габрово да дава сцена на хумористичното изкуство като град, спечелил славата си на „столица на хумора“.

За популяризиране на постиженията на самодейците представихме в читалищния двор концерт-спектакъл с участието на всички състави, които гостуваха и в градски квартали и малки населени места в Общината.

С част от проектното финансиране бяха закупени и народни носии.

Categories

No categories selected

Tags

No tags selected