Народно Читалище

"Будителите 2017"

6+

години дейност

11+

действащи състава

15+

реализирани проекта

20+

проведени събития

10+

награди

Да се представим накратко

Народно Читалище „ Будителите 2017” в гр. Габрово е самоуправляващо се културно-просветно и духовно средище – сдружение на населението от община Габрово, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Изградено и работи на принципа на демократизма и доброволността

Дейности

Народно Читалище „ Будителите 2017” в гр. Габрово е самоуправляващо се културно-просветно и духовно средище – сдружение на населението от община Габрово, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Изградено и работи на принципа на демократизма и доброволността

Актуално от блога ни

Тук е мястото, на което ще намерите най-актуалната информация за всичко, случващо се при нас.